(Aktualizováno) Dotazníkové šetření zájmu o dětskou skupinu v Pohořelicích

Přinášíme výsledek dotazníkového šetření: zde


Dovolujeme si Vás oslovit s krátkým dotazníkem, kterým bychom rádi zjistili zájem obyvatel města Pohořelice a blízkého okolí o rozšíření služeb péče o děti předškolního věku. Konkrétně se jedná o zřízení dalších dětských skupin, které jsou zřízeny podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Dětská skupina je nový typ nekomerční služby péče o děti předškolního věku v kolektivu dětí mimo domácí prostředí. Služba spočívá v poskytování pravidelné péče o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky.

Váš čas, který věnujete tomuto dotazníku, nám velice pomůže v rozhodování o dalším postupu v oblasti zajištěné péče o vaše děti a tím i vy přispějete ke zkvalitnění života v Pohořelicích.