Informace o systému odpadového hospodářství města Pohořelice

Článek obsahuje informace o odpadovém hospodářství města v letech 2021 a 2022, dále informace o sběrném dvoře a veřejných sběrných hnízdech.