Nepodstatné změny v zadávacích dokumentacích

Aktualizovaná zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ (2. a 3. část projektu)

Město Pohořelice jako zadavatel veřejné zakázky doplňuje a upravuje zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení. Zadavatel tak reaguje na drobné formální chyby a zjištěné skutečnosti, které by mohli vést ke zbytečným dotazům od potenciálních uchazečů.

V zadavací dokumetaci na IS ekonomických agend byly doplněny požadavky na příjmové agendy – v zadání byly sice zmíněny, ale nebyly specifikovány v tabulce zadavací dokumentace.

V zadavací dokumentaci na redakční systém správy obsahu webových stránek Města Pohořelice, byly upraveny následující požadavky :

  • zrušen požadavek na duplicitu článku v rámci obsahu webových stránek – důvodem je nejednoznačný odkaz na článek, s kterým by mohli mít problém webové vyhledavače
  • hromadný tisk uveřejněných článků do formátu PDF – důvodem je nemožnost nakoupit SW třetí strany, který by tuto funkcionalitu plně splňoval (podpora češtiny a správná interpretace CCS stylů podle normy)
  • byly opraveny formální chyby (překlepy) ve smlouvách o dílo

Pro oboustranné zjednodušení práce s vyplňováním příloh a jejich následným vyhodnocováním byly předělány tabulky, které jsou obsahem příloh tak, aby bylo možné je vyplnit pomocí počítače bez nutnosti jakýkoliv neoprávněných manipulací.

Ta tímto účelem jsou na následujících odkazech ke stažení „excelovské“ dokumenty, které obsahují aktualizované tabulky zadávacích dokumentací k vyplnění technických specifikací uchazečů.

Tyto vyplněné tabulky plnohodnotně nahrazují vyplněné přílohy, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci v odstavci 3.4. Cena.

Tabulky požadujeme vytisknout barevně a i barevně je převést do PDF formátu na CD nosič, který je povinnou součástí nabídky, kde budou spolu s ostatními dokumenty. Současně budou na CD nosiči i vyplněné tabulky v původním formátu, pro pohodlnější srovnání nabízených hodnot. Barevné vyvedení je nutné z důvodů správné publicity projektu.

Následující tabulka obsahuje odkazy na aktuální zadavací dokumentace ve formátu *.xls a smlouvy o dílo ve formátu *.doc

Spisová službazadávací dokumentacesmlouva
IS ekonomických agendzadávací dokumentacesmlouva
Vyvolávací systémzadávací dokumentacesmlouva
Redakční systémzadávací dokumentacesmlouva
Elektronické formulářezadávací dokumentacesmlouva
Desktop manager systemzadávací dokumentacesmlouva

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica – tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka – informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz