Nové dětské hřiště v Pohořelicích

V městském parku v Pohořelicích byly na podzim 2011 vybudovány nové dětské prvky.

V městském parku v Pohořelicích byly na podzim letošního roku vybudovány nové dětské prvky.

Město Pohořelice se snažilo několikrát, v rámci dotačních programů, získat finanční prostředky na dětské hřiště v parku, bohužel vždy neúspěšně.

Rozhodli jsme se tedy oslovit několik sponzorů, zda by podpořili náš nový projekt „Kdo si hraje, nezlobí“. Projekt některé sponzory zaujal a podařilo se nám tak získat chybějící finanční prostředky. Finanční prostředky z rozpočtu města a od sponzorů nám umožnily zakoupit dětské prvky zahrnující lanovku „Poletuchu“ a dvojhoupačku. Oba prvky jsou určeny pro děti ve věku 6 – 15 let. Prvky jsou voleny z dřevěného beztřískového materiálu, tak aby nenarušovaly celkový vzhled parku a staly se jeho přirozenou součástí. Dále nabízejí bezpečnost, která děti neomezuje ve hře. Dětské hřiště by mělo sloužit jako cíl procházek maminek s dětmi. U školní mládeže by mělo zároveň působit jako prostředek prevence kriminality mládeže a přispět k aktivnímu pozitivnímu trávení volného času. Touto cestou bych chtěla poděkovat především pracovníkům technických služeb města, kteří se nejvíce podíleli při samotné realizaci a jimž také patří největší zásluha. Dále děkuji sponzorům, bez jejichž podpory by nebylo možné hřiště vybudovat: Město Pohořelice, RWE The energy to lead a Kooperativa Vienna Insurance Group. Přejeme mnoho zábavy a věříme, že se občanům, zejména dětem, bude naše nové dětské hřiště líbit.

Za celkovou realizaci projektu

Bc. Bronislava Mlíková, regionální rozvoj