Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci na TC – 1

Dle §49 odst. (1) zákona c. 137/2006 Sb. zasíláme následující dotazy k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“

V dokumentu „Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice“ jsou uvedeny technické požadavky zadavatele, ke kterým žádáme následující upřesnění:

Dotaz č.1:

Na straně 12 v části „Systémová infrastruktura pro TC ORP“ a dále pak na straně 16  části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“   požadujete v bodě „2x server (virtualizace)“

–       slot pro SD Card.

Je možné nabídnout alternativní (funkčně identické) řešení, náhradu slotu pro SD kartu slotem pro jiný typ paměťového media? Například USB klíč?

Odpověď:

Ano, lze nabídnout jiný typ paměťového média.

Dotaz č. 2:

Na straně 12 v části „Systémová infrastruktura pro TC ORP“ a dále pak na straně 17, části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“ požadujete v bodě „2x server (virtualizace)“

–       Dva jednoportové HBA adaptéry FC

–       3x volný PCI-E slot pro další rozšiřování 

Je možné splnit tyto požadavky dodáním  dvouportového HBA adaptéru FC ? 

Odpověď:

Ne, při výpadku dvouportového FC HBA adaptéru je ztracena konektivita k datům na diskovém poli.  

Dotaz č. 3:

Na straně 13 v části „Systémová infrastruktura pro TC ORP“ a dále pak na straně 20 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“ požadujete v bodě „Centrální diskové úložiště (TIER 1 úložiště s těmito parametry)“:

–       Rozšiřitelnost kapacity min. na 250 disků 

Vzhledem k aktuálním diskovým kapacitám, velikosti vašeho úřadu a odhadovaného počtu ukládaných dat bychom považovali za optimální nabídnout řešení s maximálním počtem disků 240.

Je možné tento parametr splnit dodáním diskového úložiště umožňujícího rozšiřitelnost kapacity na 240 disků.?

Odpověď:

Ano, je možné tento parametr splnit dodáním diskového úložiště umožňujícího rozšiřitelnost kapacity na 240 disků.

Dotaz č. 4:

Na straně 13 v části „Systémová infrastruktura pro TC ORP“ a dále pak na straně 23 v  části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „Negarantované datové úložiště (TIER 2) sdílené s TIER 1“:

– Oddíl o kapacitě odpovídající 8x 500GB (zapojených v RAID5, 7.2k otáček disk)  (disky SATA/SAS)

Je možno nabídnout i disky jiné kapacity a otáček (například 600GB 10 tis. otáček)

Odpověď:

Ano, lze nabídnout 8 a více disků SATA/SAS 6G technologie větší kapacity.

Dotaz č. 5:

Na straně 13 v části „Systémová infrastruktura pro TC ORP“ a dále pak na straně 23 v  části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „Negarantované datové úložiště (TIER 2) sdílené s TIER 1“:

–       Rozšiřitelnost kapacity min. na 250 disků

Vzhledem k aktuálním diskovým kapacitám, velikosti vašeho úřadu a odhadovaného počtu ukládaných dat bychom považovali za optimální nabídnout řešení s maximálním počtem disků 240.

Je možné tento parametr splnit dodáním diskového uložiště umožňujícího rozšiřitelnost kapacity na 240 disků.

Odpověď:

Ano, je možné tento parametr splnit dodáním diskového úložiště umožňujícího rozšiřitelnost kapacity na 240 disků.

Dotaz č. 6:

Na straně 17 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“ požadujete v bodě „Virtualizační server – 2ks Tabulka 1: Požadavky – 2x virtualizační server“ v řádku 14 „Podpora a servis“:

–       podpora na 5 let typu 13x5x365 s reakční dobou 4 hodiny, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru

V dalších částech se požadavky na podporu různí, např. „24x7x365“ nebo „12x5x365“. Dle našeho názoru není požadovanou podporu např. 12 x 5 (tj. 12 hodin denně 5 dnů v týdnu) z principu možno poskytovat 365 dnů v roce. Žádáme o upřesnění požadavků na podporu a servis u HW komponent.

Odpověď:

Na diskové pole (TIER1 a TIER2) je požadována podpora v režimu 24x7x365 s reakční dobou 4 hodiny po dobu 5-ti let. Na servery a ostatní HW je požadována podpora pouze v režimu 12×5 to je 12 hodin denně 5 dnů v týdnu s reakční dobou 4 hodiny po dobu 5-ti let.

Dotaz č. 7:

Na straně 20 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „Diskové úložiště

Tabulka 4: Požadavky – Diskové úložiště“ v řádku 6 „Diskový subsystém“:

– Osaditelnost min. 12 HDD 3,5“na každý diskový box, možnost osadit min. 20 diskových boxů, osaditelnost min. 25 HDD 2,5“na každý diskový box, možnost osadit až 18 diskových boxů

Dle našeho názoru je tento parametr v rozporu s požadavkem na maximální rozšiřitelnost pole. Při osazení například 25 disků do každého diskového boxu a osazení 18 diskových boxů by činila osazená kapacita 450 disků.  Bude zadavatel považovat parametr za splněný pokud nabídneme řešení, kdy je možno osadit 12  HDD 3,5“na každý diskový box a 24 HDD 2,5“na každý diskový box a zároveň maximální kapacita činí 240 HDD ?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude považovat parametr za splněný, pokud se nabídne řešení, kdy je možno osadit 12  HDD 3,5“na každý diskový box a 24 HDD 2,5“na každý diskový box a zároveň maximální kapacita činí 240 HDD.

Dotaz č. 8:

Na straně 21 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „Diskové úložiště

Tabulka 4: Požadavky – Diskové úložiště“ v řádku 16 „Management“:

– GUI prostřednictvím web-browseru, Dedikovaný port pro management, CLI, možnost managementu pole při výpadku dedikovaných portů přes FC porty

Domníváme se, že požadavek „možnost managementu pole při výpadku dedikovaných portů přes FC porty“ je technicky neproveditelný . Každý řadič pole má redundantní management porty (celkem 4), v případě výpadku management portu jde o výpadek řadiče -> t.j. přístup k diskovému poli (řadiči) přes FC porty je nereálný jelikož řadič je mimo provoz.  Žádáme o upřesnění tohoto požadavku.

Odpověď:

Tento požadavek není neobvyklý, výrobci HW tuto možnost nabízí. Na základě dotazu zadavatel nadále netrvá na požadavku možnosti managementu pole při výpadku dedikovaných portů přes FC porty.

Dotaz č. 9:

Na straně 22 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „Negarantované úložiště – sdílené s diskovým úložištěm, Tabulka 5: Požadavky – Negarantované úložiště“ v řádku 5 „Instalovaná disková kapacita“:

– 8 x 500GB SAS 10k rpm Rozšiřitelnost kapacity min. na 250 disků

Vzhledem k aktuálním diskovým kapacitám, velikosti vašeho úřadu a odhadovaného počtu ukládaných dat bychom považovali za optimální nabídnout řešení s maximálním počtem disků 240.

Je možné tento parametr splnit dodáním diskového uložiště umožňujícího rozšiřitelnost kapacity na 240 disků. Je možno nabídnout i disky jiné kapacity a otáček (například 600GB 10 tis. otáček)

Odpověď:

Ano, lze nabídnout 8 a více disků SAS 6G technologie větší kapacity. Ano, lze omezit kapacitu na 240 disků.

Dotaz č. 10:

Na straně 22-23 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „Negarantované úložiště – sdílené s diskovým úložištěm, Tabulka 5: Požadavky – Negarantované úložiště“ v řádku 6 „Diskový subsystém“:

–       Osaditelnost min. 12 HDD 3,5“na každý diskový box, možnost osadit min. 20 diskových boxů, osaditelnost min. 25 HDD 2,5“na každý diskový box, možnost osadit až 18 diskových boxů

Dle našeho názoru je tento parametr v rozporu s požadavkem na maximální rozšiřitelnost pole. Při osazení například 25 disků do každého diskového boxu a osazení 18 diskových boxů by činila osazená kapacita 450 disků.  Bude zadavatel považovat parametr za splněný pokud nabídneme řešení, kdy je možno osadit 12  HDD 3,5“na každý diskový box a 24 HDD 2,5“na každý diskový box a zároveň maximální kapacita činí 240 HDD ?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude považovat parametr za splněný, pokud se nabídne řešení, kdy je možno osadit 12  HDD 3,5“na každý diskový box a 24 HDD 2,5“na každý diskový box a zároveň maximální kapacita činí 240 HDD.

Dotaz č. 11:

Na straně 24 v části „Specifikace minimálních parametrů TC ORP“  požadujete v bodě „„Negarantované úložiště – sdílené s diskovým úložištěm, Tabulka 5: Požadavky – Negarantované úložiště““ v řádku 16 „Management“:

– GUI prostřednictvím web-browseru, Dedikovaný port pro management, CLI, možnost managementu pole při výpadku dedikovaných portů přes FC porty

Domníváme se, že požadavek „možnost managementu pole při výpadku dedikovaných portů přes FC porty“ je technicky neproveditelný . Každý řadič pole má redundantní management porty (celkem 4), v případě výpadku management portu jde o výpadek řadiče -> t.j. přístup k diskovému poli (řadiči) přes FC porty je nereálný jelikož řadič je mimo provoz.  Žádáme o upřesnění tohoto požadavku.

Odpověď:

Tento požadavek není neobvyklý, výrobci HW tuto možnost nabízí. Na základě dotazu zadavatel nadále netrvá na požadavku možnosti managementu pole při výpadku dedikovaných portů přes FC porty.