Prodloužení lhůty na doručení nabídek

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“ 2. a 3. část – druhé výběrové řízení veřejné zakázky

Město Pohořelice oznamuje prodloužení lhůty pro doručení nabídek tohoto výběrového řízení.Termín je prodloužen do 31.10.2011 do 11:00 hod.

Otevírání obálek je stanoveno na 31.10. 2011 v 12:30 hod

Původní termín byl 14.10.2011.

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica – tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka – informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz