Projekt Pohořelice – cyklostezka ulice Znojemská a cyklostezka podél Šumického potoka

Cílem projektu je vybudování dvou cyklostezek – na ulici Znojemská a podél Šumického potoka.

Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu díky odklonu chodců a cyklistů z frekventovaných komunikací ve městě.