Protipovodňová opatření města Pohořelice

Předmětem podpory je modernizace a doplnění lokálního výstražného a varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů.

Realizací projektu budou obyvatelé chráněni protipovodňovými opatřeními a město bude mít zpracovaný digitální povodňový plán.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.