Rekonstrukce BD Znojemská

Identifikační číslo  EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006018

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Znojemská ve městě Pohořelice, a to prostřednictvím zateplení obálky budovy a výměny vnějších výplní otvorů, které proběhne v rámci nutné rekonstrukce bytového domu.

Celkové způsobilé výdaje: 6.806.302,22 Kč; Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 2.722.520,88 Kč; Dotace ze státního rozpočtu: 136.126,05 Kč; Vlastní zdroje: 3.947.655,29 Kč