Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město zrekonstruovat chodník podél ul. Znojemská. Hlavním cílem projektu je udržení vody v krajině pomocí výměny ploch, které jsou nepropustné za propustné. Dešťová voda bude zadržena v předmětné lokalitě a za normálních podmínek budou dešťové vody vsakovány do podloží.

Projekt výrazně přispěje k omezení odvodu dešťové vody jednotnou kanalizací do ČOV. Přímý vsak tak posílí protipovodňovou ochranu a boj se suchem.

CZ 05.1.24/0.0/0.0/20_144/001416