Rekonstrukce knihovny Smolín

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je rekonstrukce objektu občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Realizace: r. 2021