Řešení pěší a hromadné dopravy Pohořelice – Znojemská

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

ISPROFOND 5627510176

Celkové náklady akce vč. DPH: 4.705.050,22 Kč
Dotace SFDI: 1.629.000,- Kč
Vlastní zdroje: 3.076.050,22,- Kč