Rok teenagerů

Projekt realizovalo město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice. Jedná se o dotační program Jihomoravského kraje „Program prevence kriminality Jihomoravského kraje v roce 2011„.

Projekt realizovalo město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice. Jedná se o dotační program Jihomoravského kraje, zaměřený na prevenci kriminality mládeže. Město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice se snaží již od roku 2007 tento program každoročně využívat a prozatím jsme byli v čerpání dotací z této oblasti vždy úspěšní. Letošní projekt se zaměřil na oudoorové aktivity mladých lidí ve věku 11-18 let. V rámci projektu proběhly dvě pobytové akce v Pohořelicích a v Ivančicích na podzim 2011. Dále proběhla beseda v Klubu mladých OÁZA zaměřená na téma prevence kriminality u mladých lidí a byl pořízen dorbný materiál pro činnost a vybavení Klubu mladých OÁZA. Celkové náklady projektu byly 50 259,00 Kč, dotace JMK byla ve výši 44 000,00 Kč, tj. 87,5%. Fotografie z jednotlivých outdoorových aktivit projektu (Outdoorové Pohořelice a Outdorové Ivančice) si můžete prohlédnout na stránkách Střediska volného času Pohořelice, www.svcpohorelice.cz.