Sběrný dvůr Pohořelice

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí byl vybudován nový sběrný dvůr a nakoupeno jeho vybavení. Cílem tohoto projektu je zajistit občanům města místo pro odkládání různých druhů odpadů a tím i kvalitně dotřídit objemný odpad, který je předáván k odstranění na skládku a snížit tak jeho množství. 

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady na území města Pohořelice.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.