SETKÁNÍ BEZ TLUMOČNÍKŮ – POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM

Město Pohořelice realizovalo v roce 2010 projekt spolufinancovaný z Evropské unie, Fondu mikroprojektů, Operační program příhraniční splupráce ČR-SR. Projekt byl zaměřen na spolupráci základních škol partnerských měst, na spolupráci center volného času, poznání moravské a slovenské kultury a odstranění jazykových bariér mezi dětmi. Partnery projektu byli město Brezová pod Bradlom, Základní škola Pohořelice, Základní škola Brezová pod Bradlom, Středisko volného času Pohořelice, Centrum volného času Pohořelice a Základní umělecká škola Brezová pod Bradlom. Celkové náklady projektu byly 21 645,13 Euro, z toho dotace Evropské unie (prozatím příslíbeno) je 16 651,70 Euro. Vlastní podíl města Pohořelice 3 099,34 Euro, podíl partnera tj. města Brezová pod Bradlom 1 648,05 Euro. Celý projekt se skládal ze čtyř aktivit, která se konaly střídavě v Pohořelicích a v Brezové pod Bradlom. O uskutečněných aktivitách se více dočtete pod následujícím odkazem.

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

AKTIVITA PRVNÍ – MEZINÁRODNÍ OSLAVA DNE ZEMĚ aneb Setkání bez tlumočníků (*.pdf 120 kB)

Fotografie z výletu na Pálavu:

Mezinárodní oslava Dne Země 17.4.2010

AKTIVITA DRUHÁ – ATLETICKÉ HRY V BREZOVÉ POD BRADLOM, AKTIVITA TŘETÍ – MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ A SPORTOVNÍ DEN V POHOŘELICÍCH (*.pdf 118 kB)

Fotografie z Atletických her v Brezové pod Bradlom

Fotografie z Mezinárodního dne dětí a Sportovního dne v Pohořelicích

AKTIVITA ČTVRTÁ – MESTO MĚSTU ANEB MĚSTO MESTU – MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ V BREZOVÉ POD BRADLOM (*.pdf 680 kB)

Fotografie z Dvolů:

Workshopy:

Prietrž – výroba ručního papíru: