Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 9,20 MWh/rok, což odpovídá úspoře 24% z celkové spotřeby energie v objektu.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 417.057 Kč

Dotace EU: 250.234 Kč (60%)

Příspěvek příjemce podpory: 166.823 Kč (40%)

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2021

Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Pohořelice