Územní plán Pohořelice

Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001872

Cílem je pořízení územního plánu na základě požadavku ze strany města Pohořelice na zpracování dokumentace ve vztahu k aktuálnímu stavu legislativy a době platnosti stávajícího územního plánu obce. O pořízení územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města dne 26.3.2014 usnesením č. 9/XXV/14.

Projekt je financován z prostředků EU ve výši 580.437,- Kč a vlastních zdrojů města ve výši 64.493,- Kč. Celkové náklady na projekt činí 644.930,- Kč.