Územní studie Cvrčovice lokalita ploch P1.1 a P1.2

 Dne 8.12.2021 byla předána územní studie, řešící plochy P1.1 a P1.2 dle změny č,. 1 ÚP Cvrčovice.

Územní studie