Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice přístavba

Město Pohořelice získalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 na vybavení odborných učeben  a to v rámci předložené žádosti o dotaci Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice, přístavba.

V následující tabulce je uveden přehled nákladů na pořízení vybavení odborných učeben:

Celkové vynaložené výdaje na vybavení prostor727 tis. Kč
Výše dotace z rozpočtu JMK – 69,6%490 tis. Kč
Vlastní zdroje města237 tis. Kč

 Z dotace bylo pořízeno ICT vybavení dvou nových učeben na ulici Dlouhá 39, dále 3D tiskárna, nábytek učeben, dataprojektor atp.

Pro město Pohořelice je velmi pozitivní, že se tento projekt, podporující rozvoj kapacit pro neformální a zájmové vzdělávání ve městě a blízkém okolí, podařilo zrealizovat, a že prostředky  Jihomoravského kraje v našem městě pomohou ke zkvalitnění podmínek života občanů všech věkových kategorií města a regionu.

Za projektový tým Ing. Hana Mlýnková