Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost Smolín

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost  Smolín

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem je vybavení prostor občanské vybavenosti Smolín, který slouží jako knihovna a zázemí pro spolkovou činnost.

Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrněnsko  

Realizace: r.2021