Vybudování kapacit pro Dětskou skupinu Nová Ves I. a Dětskou skupinu Nová Ves II.

Město Pohořelice obdrželo dotaci z dotačního programu Národní plán obnovy na realizaci projektu Vybudování kapacit pro Dětskou skupinu Nová Ves I. a Dětskou skupinu Nová Ves II.. V rámci tohoto projektu došlo k vybudování prostor a otevření dvou dětských skupin v místní části Nová Ves.

Dětská skupina Nová Ves I. byla otevřena od 1. 9. 2022, s kapacitou 23 dětí. Dětská skupina Nová Ves II. zahájila provoz od 2. 1. 2023, opět s kapacitou 23 dětí.

Celkové náklady na realizaci projektu vybudování kapacit pro obě dětské skupiny byly cca 16,593 mil Kč s DPH, z toho přislíbená dotace Ministerstva práce a sociálních věcí činí 14,164 mil Kč, vlastní podíl města Pohořelice činí 2,429 mil Kč.

Z dotace jsou pokryty náklady na rekonstrukci objektu, vybavení nábytkem, vybavení zahrady pro děti, vzduchotechniku a fotovoltaiku.

Obě dětské skupiny provozuje Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace.

Více informací o provozu dětských skupin v Nové Vsi a o možnosti přihlášení dětí najdete na stránkách https://www.mspohorelice.cz/