Vyrozumění o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku – 1.část – technologické centrum

VYROZUMĚNÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU:

„TECHNOLOGICKÉ CENTRUM ORP POHOŘELICE – 1. AŽ 3. ČÁST PROJEKTU CZ1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovermentu v obcích“ 1. část – technologické centrum“

Ve výběrovém řízení byly hodnoceny nabídky firem:

· C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice 636 00, IČ:27675645

· UNIS COMPUTERS, a.s., Jundrovská 31, Brno 621 00, IČ:63476223

Na základě hodnocení nabídek dle kritéria uvedeného v zadávací dokumentaci tj.

nKritéria hodnoceníVáha
1Pořizovací cena (celkový součet) včetně DPH – součet cen za dodávku uvedenou v příloze č.1 a č.285%
2Cena technické podpory po dobu 5 let (celkový součet) včetně DPH – cena za služby dle specifikace přílohy č.315%

získaly předložené nabídky toto bodové pořadí:

Pořadí:FirmaPočet získaných bodů
1.C SYSTEM CZ a.s.100,00
2.UNIS COMPUTERS, a.s.80,52

Nejvhodnější nabídkou byla vybrána nabídka firmy:

Obchodní firma: C SYSTEM CZ a.s.
Sídlo/ místo podnikáníOtakara Ševčíka 840/10, Brno – Židenice 636 00
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ: 27675645
Cena vč. DPH (dodávka dle přílohy č. 1 a 2 zadávací dokumentace): 2 231 404,00 Kč
Cena vč. DPH (dodávka dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace): 554 400,00 Kč
Počet dosažených bodů: 100,00

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky lze doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky viz §110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.). Do uvedené doby je zadavatel vázán § 82 (1) zákona.