MŠ Pohořelice, Šumická 727 – rozšíření kapacity

Město Pohořelice připravuje realizaci projektu MŠ Pohořelice, Šumická 727 – rozšíření kapacity o třetí třídu.

V současné době se pracuje na projektové dokumentaci a získání potřebných vyjádření a povolení. Předpokládaná realizace stavebních prací je v období 07/2020-09/2020.

Po vybudování třetí třídy v objektu Šumická 727 dojde k navýšení kapacity mateřské školy cca  o 17 dětí.

Za realizační tým Ing. Hana Mlýnková