Nový park Polní D

Město Pohořelice připravuje realizaci nové parkové plochy v lokalitě "Polní" - park Polní D.

Nová parková plocha bud o rozloze 1681 m2, plánuje se zde výsadba 19ks stromů a 116 keřů.

Předpokládaná realizace nové parkové plochy podzim 2020 až jaro 2021. Finanční prostředky na realizaci dané akce chce město Pohořelice získat z dotačního titulu MAS Podrbněnsko, Operační program životního prostředí, Specifický cíl 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

Situační výkres nové parkové plochy D (*.pdf)¨

Vizualizace (*.pdf)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

  31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu