Řešení pěší a hromadné dopravy Pohořelice – Znojemská

Řešení pěší a hromadné dopravy na ulici Znojemská v Pohořelicích řeší přístupnost pěších na zastávky hromadné dopravy Pohořelice u bývalých kasáren a uspořádání těchto zastávek hromadné dopravy. Vzhledem ke stávajícímu stavu se jedná o rekonstrukci. Součástí stavby je i chodník přiléhající komunikaci II/416 na vjezdu do obce jeho napojení na zpevněné plochy u bytových domů č. 460 a 461. Stavba způsobí několik vyvolaných investic - osvětlení přechodu pro chodce a odvodnění komunikace II/416. Cílem je především zvýšení bezpečnosti chodců a zajištění jejich bezpečného převedení v oblasti zastávek na ulici Znojemské v Pohořelicích. Pro bezpečné spojení dvou zastávek na protilehlých stranách silnice II/416 je navržen přechod pro chodce. Realizace je vázána na poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a bude zahájena na jaře 2018.

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu