Řešení pěší a hromadné dopravy Pohořelice - Znojemská

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

ISPROFOND 5627510176

20327

Celkové náklady akce vč. DPH: 4.705.050,22 Kč
Dotace SFDI: 1.629.000,- Kč
Vlastní zdroje: 3.076.050,22,- Kč

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu