Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace vzduchotechnických jednotek za účelem snížení energetické náročnosti objektu. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 94,42 MWh/rok, což odpovídá úspoře 21% z celkové spotřeby energie v objektu. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové způsobilé výdaje: 16.486.728 Kč

Dotace EU: 11.540.710 Kč (70%)

Příspěvek příjemce podpory: 4.946.018 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2021

Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Pohořelice