Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

5.1 b_ZDROJ_Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006443

Operační program životního prostředí 11531

5.1 b_VZT_ Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006444

Operační program životního prostředí 11531

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

V rámci snižování ekologické zátěže životního prostředí byl pro vytápění objektu sportovní haly Pohořelice, Dlouhá č.p. 37, Pohořelice, navržen nový zdroj tepla (dvě absorpční tepelná čerpadla typu vzduch/voda), který nahradil původní zdroje vytápění (plynové kotle), instalace vzduchotechniky a výměna osvětlení sportovní haly. Jedná se o komplexní projekt ke snížení energetické náročnosti budovy kombinovaný ve dvou žádostech o dotaci.

  • Celkové náklady projektu: 7.501.031 Kč
  • Celkové uznatelné náklady projektů celkem: 5.417.309,86 Kč
  • Dotace EU: 2.907.206,34 Kč
  • Příspěvek příjemce dotace: 2.510.103,52 Kč
  • Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  • Zprostředkující subjekt: AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR
  • Příjemce dotace: MĚSTO POHOŘELICE
  • Realizace projektu se uskutečnila v r. 2019