Generely a pasporty

Pasport zeleně

25. listopadu 2021

Strategický dokument města Pohořelice – pasport zeleně města.

Pasport zeleně (*.zip)

Generel veřejného osvětlení města Pohořelice

26. listopadu 2020

Strategický dokument města Pohořelice – generel veřejného osvětlení města Pohořelice.

Generel veřejného osvětlení města Pohořelice. (*.pdf)

Příloha č. 1: Typové zatřídění komunikací do tříd M, C, P – mapová část ( mapa01Pohořelicemapa02 NováVesmapa 03 Smolín)

Spolufinancováno z prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, a to z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu Vzdělávání státní správy a samosprávy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Pohořelice II. Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009919

Pasport veřejného osvětlení

30. října 2020

Pasport veřejného osvětlení město Pohořelice – pasport , VO karty , VO tabulka.

Komprimované složky obsahují 13 výkresů (souborů) map (formát zip) – mapy první část , mapy druhá část