Strategie města

Program rozvoje města

Program rozvoje města Pohořelice

schválen v ZM dne 24.02.2016

Program rozvoje města Pohořelice

aktualizace schválena v ZM dne 28.02.2018

Program rozvoje města Pohořelice

aktualizace schválena v ZM dne 27.02.2019

Program rozvoje města Pohořelice

aktualizace schválena v ZM dne 29.05.2019

Program rozvoje města Pohořelice

aktualizace schválena v ZM dne 13.05.2020

Program rozvoje města Pohořelice

aktualizace schválena v ZM dne 07.04.2021

Program rozvoje města Pohořelice pro období 2022 – 2030

aktualizace schválena v ZM dne 23.02.2022

Program rozvoje města Pohořelice pro období 2022 – 2030

aktualizace schválena v ZM dne 18.05.2022