Nové vyběrové řízení na 2. a 3. část projektu

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze 2.část a 3.část veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky již byla soutěžena.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
(2. a 3. část projektu)

Tento článek obsahuje zadávací dokumentaci pro 2. a 3. část – druhé výběrové řízení veřejné zakázky. Předchozí výběrové řízení na tyto části bylo zrušeno dne 18.10.2011. (viz. článek Zrušení výběrového řízení „Technologické centrum ORP Pohořelice – 2. až 3. část projektu) .

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 – 2. a 3. část

Příloha č. 4. Zadávací dokumentace – Elektronická spisová služby
Smlouva o dílo – Elektronická spisová služby

Příloha č.5. Zadávací dokumentace – Ucelený IS ekonomických agend úřadu
Smlouva o dílo – Ucelený IS ekonomických agend úřadu

Příloha č.6. Zadávací dokumentace – Technická specifikace vyvolávací systém
Smlouva o dílo – Technická specifikace vyvolávací systém

Příloha č.7. Zadávací dokumentace – Redakční systém webových stránek
Smlouva o dílo – Redakční systém webových stránek

Příloha č.8. Zadávací dokumentace – Systém elekronických formulářů
Smlouva o dílo – Systém elekronických formulářů

Příloha č.9. Zadávací dokumentace – Desktop managenent system
Smlouva o dílo – Desktop managenent system

Kontaktní osoby :
MVDr. Pavel Michalica – tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka – informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz