Hlášení poruch

Hlášení poruch – VaK

Hlášení poruch:
poruchy vodovodu: nonstop 734 259 076
poruchy kanalizací: nonstop 736 472 305, 519 510 195

V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112

Webové stránky VaK Břeclav http://www.vak-bv.cz


Hlášení poruch – JMP

Nahlášení poruchy – úniku plynu 1239. Veškeré hovory na tomto čísle jsou nahrávány na záznamové zařízení.

Na uvedeném čísle 1239 lze hlásit následující závady:

  • Poruchu dodávky zemního plynu do odběrného místa
  • Veškeré úniky zemního plynu
  • Závady a poruchy plynárenského zařízení v majetku či užívání JMP, a.s. – veškeré zařízení, které není odběrné plynové zařízení (OPZ – viz níže): plynovod, přípojky, regulační stanice plynu, stanice katodové ochrany,…
  • Závady na měřícím zařízení (plynoměry)

Hlášení poruch – EON

V případě poruchy volejte  800 22 55 77

Operátoři jsou nepřetržitě připraveni :

  • přijímat nová hlášení poruch a informovat o poruchách v dodávce elektřiny 
  • informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Nastane-li kalamitní situace většího rozsahu, mohou být operátoři Poruchové služby zaměstnáni zodpovídáním dotazů dalších zákazníků. Proto prosíme vyčkejte a volání za nějaký čas opakujte. V případě ohrožení zdraví nebo majetku volejte tísňovou linku 112.