Krizové řízení a ochrana obyvatel

30.6.2023

Stavy hladin a srážek

SRV Šumice Vyhřívaný srážkoměr Více informací z měrného bodu naleznete na serveru envimonitoring.cz H Šumice Šumický potok Více informací z měrného...

Číst více

24.1.2023

Informace ohledně prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany

Informace ohledně prodloužení dočasné ochrany pro ukrajinské občany – informace

Číst více

31.3.2017

Povodně a povodňové komise

Povodně  –   jsou jednou z mimořádných událostí, které mohou postihnout území obce nebo celého správního obvodu. Řízení...

Číst více

1.7.2015

Krizový štáb (KŠ) obce a jeho úkoly

Krizový štáb určené obce je pracovním orgánem starosty. Starosta jej zřizuje k řešení krizových situací.   Krizový štáb určené obce svolává...

Číst více

31.12.2013

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (2013)

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 byla schválena Usnesením vlády ČR č. 805 ze dne 23.10.2013.

Číst více

1.2.2011

Mimořádné události

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život,...

Číst více

31.10.2005

Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví...

Číst více

13.10.2005

Připravenost na krizové situace

Tato příručka obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom nebo mimořádných situací způsobených lidskou činností....

Číst více