Nové vyběrové řízení na 2. a 3. část projektu

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze 2.část a 3.část veřejné zakázky. 1. část veřejné zakázky již byla soutěžena.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“
(2. a 3. část projektu)

Tento článek obsahuje zadávací dokumentaci pro 2. a 3. část - druhé výběrové řízení veřejné zakázky. Předchozí výběrové řízení na tyto části bylo zrušeno dne 18.10.2011. (viz. článek Zrušení výběrového řízení „Technologické centrum ORP Pohořelice – 2. až 3. část projektu) .

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 - 2. a 3. část

Příloha č. 4. Zadávací dokumentace - Elektronická spisová služby
Smlouva o dílo - Elektronická spisová služby

Příloha č.5. Zadávací dokumentace - Ucelený IS ekonomických agend úřadu
Smlouva o dílo - Ucelený IS ekonomických agend úřadu

Příloha č.6. Zadávací dokumentace - Technická specifikace vyvolávací systém
Smlouva o dílo - Technická specifikace vyvolávací systém

Příloha č.7. Zadávací dokumentace - Redakční systém webových stránek
Smlouva o dílo - Redakční systém webových stránek

Příloha č.8. Zadávací dokumentace - Systém elekronických formulářů
Smlouva o dílo - Systém elekronických formulářů

Příloha č.9. Zadávací dokumentace - Desktop managenent system
Smlouva o dílo - Desktop managenent system

Kontaktní osoby :
MVDr. Pavel Michalica - tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka - informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz
Zveřejněno : 18.10.2011

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Hlavní pokladna (přízemí):

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
úterý: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
čtvrtek: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 15:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Sbírka právních předpisů

31551

Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu