Občanské průkazy

Aktuální informace z oblasti občanských průkazů

11. dubna 2019

Aktuální informace z oblasti občanských průkazů

Změny ve vydávání OP

11. června 2018

Informace o změnách ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Vydání občanského průkazu

7. července 2013

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Žádost o vydání občanského průkazu podává se při vydání OP z důvodu – přestěhování, změny stavu, ztráty nebo odcizení, skončení platnosti OP apod.

O vydání občanského průkazu může občan požádat na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Vyzvednout hotový občanský průkaz si může občan, tam kde si o vydání požádal, nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, toto je ovšem zpoplatněno.

Potvrzení o OP se vydává při:

 • ztrátě, odcizení, poškození, skončení platnosti občanského průkazu.

 • při odevzdání občanského průkazu z důvodu pozbytí státního občanství ČR, ukončení trvalého pobytu na území ČR, po zemřelém držiteli, nález cizího OP

Zpracovávání žádostí o OP:

 • Odbor Kancelář tajemníka, I. patro, dveře č. 230,
  referent - Zuzana Škamardová, tel. č. 519 301 313
                                                    (v době její nepřítomnosti zastupuje paní Prokešová) 
 • všechny obce správního obvodu ORP Pohořelice

Úřední hodiny: 
Pondělí a středa 7:30 – 11:30 , 12:30 - 17:00 hod. (úterý, čtvrtek, pátek po dohodě)

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Vídeňská 699 Tel.: 519 301 311
691 23 Pohořelice Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Úřední hodiny

Po: 07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00
St:  07.30 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Krátké zprávy
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

Povodňový plán Povodňový plán města Pohořelice 

http://jihomoravsky.dppcr.cz/web_584801/

 • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
 • Czech POINT
 • HC Kometa Brno
 • Protikorupční linka 199
 • Family Point - místo pro rodinu