Cestovní doklady

Cestovní doklady (pasy) od 1. dubna 2009

Dnem 1. dubna 2009 vstoupí v platnost novelizace zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), podle které se budou vydávat nové pasy s biometrickými údaji, ve kterých přibude další biometrický prvek a to otisk dvou prstů, doposud je to jen digitální fotografie. Otisky prstů jako povinnou součást pasů schválila Evropská unie v prosinci 2004. Cílem je účinnější ochrana proti padělání pasů.

Otisky prstů se budou snímat občanům starším šesti let. Platnost dokladů bude stejná jako doposud tzn. občané starší 15-ti let obdrží pas s platností na 10 let a občané mladší 15-ti let budou mít platnost pasu na 5 let. Občanům mladším 6-ti let bude vydáván pas jen s jedním biometrickým prvkem a tím je digitální fotografie. Ceny pasů zůstávají ve stejné výši tj.: 600,- a 100,- Kč.

Nadále však platí, že děti mladší deseti let nemusí mít vlastní cestovní pas. Záleží na rodičích, jestli si dítě zapíší do svého pasu, nebo jim nechají udělat samostatný pas.

Výměna platných cestovních dokladů nespěchá a nebude nutné “staré” cestovní doklady měnit dříve, než skončí jejich platnost uvedená v konkrétním pasu. Do původně vyznačené doby budou platit nejen pasy vydané od září 2006 (tedy s digitální fotografií), ale také starší cestovní doklady. Jedinou výjimkou jsou zatím Spojené státy americké – k jejich návštěvě potřebujete E-pas s alespoň jedním biometrickým údajem, tedy novější typ vydávaný od září 2006. A pokud ještě máte pas bez strojově čitelných údajů, tedy zelený s lepenou fotografií, nedostanete se na něj vedle USA ani do Kanady.

Občané, kteří cestovní doklad potřebují co nejdříve, mohou i nadále žádat o takzvaný “blesk” pas. Ten úřady vydávají jen na půl roku a neobsahuje ani strojově čitelná data, natož biometrické údaje. “Neplatí tedy pro USA a Kanadu. Navíc s nimi lidé mohou mít problémy i v dalších státech, které vyžadují dobu platnosti minimálně půl roku od vstupu do příslušné země”.

Zatímco pasy se strojově čitelnými údaji, vydávané od července 2000, mají bordový obal, blesk pasy zůstávají zelené. Dodejme, že “bleskově” znamená vydání do patnácti dnů (oproti třiceti dnům u běžných pasů) a zaplatíte přitom 1500,- Kč namísto šesti set. Navíc potřebujete dvě vlastní (klasické) fotografie, zatímco u E-pasů si už digitální zobrazení obličeje provedou úředníci přímo na příslušném úřadě dle vašeho trvalého bydliště.