Úplné znění územního plánu Přibice po změně č. 1

Textová část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Veřejně prospěšné stavby a opatření

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Koordinační výkres - výřez

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu