archiv

Malešovice

26.1.2024

Změna č. 3 ÚP Malešovice

Dne 14.12.2023 vydalo zastupitelstvo obce Malešovice změnu č. 3 územního plánu Malešovice, která nabyla účinnosti dne 6.1.2024. Dokumentace změny č. 3...

Číst více

28.3.2023

Územní studie “US-02 Za Drůbežárnou”, Malešovice

Dne 20.3.2023 schválilo zastupitelstvo obce Malešovice aktualizaci územní studie. Dokumentace územní studie – aktualizace 2023

Číst více

4.1.2023

Úplné znění ÚP Malešovice po změně č. 2

 Dne 4.1.2023 nabyla účinnosti změna č. 2 ÚP Malešovice.

Číst více

9.5.2021

Úplné znění ÚP Malešovice po změně č. 1

Dne 08.05.2021 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP Malešovice. Zde je zveřejněno úplné znění ÚP Malešovice ve znění po změně č. 1. Textová část výkres...

Číst více

3.6.2015

Územní studie “Za drůbežárnou”

Územní studie lokality Malešovice “Za drůbežárnou”. Územní studie

Číst více

4.4.2014

Územní plán Malešovice

Zastupitelstvo Obce Malešovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební...

Číst více