archiv

Vlasatice

29.3.2022

Úplné znění ÚP Vlasatice po změně č. 1

Dne 22.02.2022 nabyla účinnosti změna č. 1 Územního plánu Vlasatice. Textová část – výrok Výkres základního členění území Hlavní výkres...

Číst více

29.3.2022

Změna č. 1 ÚP Vlasatice

Dne 22.02.2022 nabyla účinnosti změna č. 1 Územního plánu Vlasatice. Textová část – výrok Textová část – odůvodnění Textová část –...

Číst více

24.11.2021

Územní studie Vlasatice

Dne 18.11.2021 požádala obec Vlasatice o zaevidování územní studie: “Územní studie Vlasatice”. S ohledem na stávající charakter řešeného...

Číst více

14.7.2015

Územní plán Vlasatice

Zastupitelstvo Obce Vlasatice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební...

Číst více

25.1.2012

Územní studie plochy pro výstavbu rodinných domů Vlasatice

Na základě změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice, byla pro plochy ZM3/1 a ZM4/1 zpracována územní studie plochy pro výstavbu rodinných domů Vlasatice....

Číst více