Výběrové řízení na technologické centrum Města Pohořelice

Město Pohořelice vypisuje výběrové řízení na dodávku technologického centra spofinancovaného z fondů EU jako veřejnou zakázku podle zákona 137/2006 Sb. V tomto výběrovém řízení se soutěží pouze technologické centrum (1.část veřejné zakázky). Ostatní části budou soutěženy později.

Technologická centra budou integrální součástí systému eGovernment, propojenou infrastrukturou KIVS.

Implementace eGovernment vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat regionu prostřednictvím aplikací a systémů, jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy (DMVS) atd. Na úrovni Krajů a ORP získá informatika výrazně regionální charakter. Technologická centra budou postupně rozšiřována implementací nových funkcí.

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Technologické centrum ORP Pohořelice – 1. až 3. část projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích“

Zadávací dokumentace projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06871 – 1.část 

Příloha 1 – Technické zadání technologického centra

Příloha 2 – Technické zadání emailového a komunikačního serveru

Příloha 3 – Technické zadání služeb

Smlouva o dílo

Kontaktní osoby :

MVDr. Pavel Michalica – tajemník tel: 519 301 322 email: tajemnik@pohorelice.cz
Ing. Petr Procházka – informatik tel: 519 301 327 email: informatik@pohorelice.cz