MKDS

Městská policie Pohořelice dle ustanovení § 24b zákona č. 553/1991 Sb., České národní rady o obecní policii, informuje o umístění městského kamerového dohlížecího systému v obci Pohořelice na níže uvedených veřejných prostranstvích:

  • Kruhový objezd – křížení ul. Vídeňská, Znojemská, Loděnická, Komenského
  • křižovatka ul. Komenského, Tyršova
  • přestupní uzel na ul. Lidické
  • křižovatka ul. Lidická, nám. Svobody
  • prostor okolo budovy Brněnská 2
  • prostor okolo budovy Brněnská 1
  • prostor okolo budovy Tyršova 35
  • prostor okolo budovy Dlouhá 79
  • část městského parku

Dále strážníci městské policie disponují osobními kamerami připevněnými na uniformě,  taktéž využívají kameru umístěnou ve služebním automobilu.