Měření rychlosti

Dle stanoviska Policie České republiky – na základě §79a zákona číslo 361/2000 Sb., v platném znění byly vydány souhlasy, aby v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích prováděla městská policie měření rychlosti v uvedených částech města a uvedených obcích:

  • ul. Vídeňská Pohořelice
  • ul. Brněnská Pohořelice
  • ul. Znojemská Pohořelice
  • ul. Dlouhá
  • komunikace I/52 Pasohlávky
  • komunikace II/396 Branišovice
  • komunikace II/381 Vranovice

Měření se provádí v současné době na níže uvedených komunikacích těmito zařízeními:

na komunikaci II/395, před bytovým domem č. p. 290 na ul. Vídeňská v Pohořelicích, směr centrum a Mikulov automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy.
Zařízení – Ramer 10 T
Souhlas PČR s měřením rychlosti Stanovisko PČR k měření rychlosti 2022 Příloha stanoviska 2022


Ověřovací listy zařízení – 20172018201920202020/09 2021 2022 2023

na komunikaci II/416, kde je sledován úsek 470 m a to od rodinného domu č.p. 460 po rodinný dům č.p. 511 na ul. Znojemská v Pohořelicích. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
Zařízení – SYDO Traffic Velocity, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.
Souhlas PČR s měřením rychlosti Stanovisko PČR k měření rychlosti 2022 Příloha stanoviska 2022
Ověřovací listy zařízení – 20172018201920202021 2021/11 2022 2023

na silnici I třídy číslo 52, kde je sledován úsek 103,26 m, na provizorním mostě přes Novomlýnské nádrže. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
Zařízení – SYDO Traffic Velocity, GEMVEL0082 ver: 1.0, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.
Souhlas PČR s měřením rychlosti na komunikaci I/52 Pasohlávky, most
Souhlas PČR s měřením rychlosti na komunikaci I/52 Pasohlávky, most 2
Ověřovací list zařízení – 2019  Měření ukončeno 4.3.2020

na komunikaci II/416, kde je sledován úsek 290,4 m, od rodinného domu č.p. 941 po rodinný dům č.p. 664 na ul. Brněnské v Pohořelicích. Jedná se o úsekové měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
Zařízení – Unicam VELOCITY3, CAM19002401 , výrobce CAMEA spol. s.r.o.
Souhlas PČR s měřením rychlosti Stanovisko k měření rychlosti 2022 Příloha stanoviska 2022
Ověřovací listy zařízení- 201920202021 2022 2023

na komunikaci II/396, kde je sledován úsek od rodinného domu čp. 80 po rodinný dům čp. 63 v obci Branišovice. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
Zařízení – SYDO Traffic Velocity, GEMVEL0108, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.
Stanovisko PČR k úsekovému měření rychlosti 2023
Stanovisko PČR k úsekovému měření rychlosti 2021
Veřejnoprávní smlouva
Souhlad JMK s veřejnoprávní smlouvou 
Oznámení MP Pohořelice
Ověřovací listy – 2021 2022 2023

na komunikaci II/381 kde bude sledován úsek od rodinného domu č.p.600 po rodinný dům č.p. 670 v obci Vranovice. Jedná se o úsekové automatizované měření rychlosti bez obsluhy v obou směrech.
Zařízení – SYDO Traffic Velocity, GEMVEL0107, výrobce GEMOS CZ, spol. s.r.o.
Stanovisko PČR k úsekovému měření rychlosti 2023
Stanovisko PČR k úsekovému měření rychlosti 2021
Veřejnoprávní smlouva
Souhlas JMK s veřejnoprávní smlouvou
Oznámení MP Pohořelice
Ověřovací listy – 2021 2022 2023

Uvedená měřící zařízení jsou ve vlastnictví obce, mimo radar na silnici I třídy číslo 52 (provoz ukončen)