Realizované dotační projekty

20.4.2023

Projekt Pohořelice – cyklostezka ulice Znojemská a cyklostezka podél Šumického potoka

Cílem projektu je vybudování dvou cyklostezek – na ulici Znojemská a podél Šumického potoka. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti a...

Číst více

3.11.2022

Šumický potok Pohořelice – úprava okolí

Město Pohořelice realizuje projekt Šumický potok Pohořelice – úprava okolí, který je spolufinancován z prostředků Evropské Unie, Operační program...

Číst více

1.11.2022

Revitalizace části městského parku II.

Město Pohořelice realizuje projekt Revitalizace části městského parku Pohořelice II. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie. Operační...

Číst více

4.10.2022

Rekonstrukce chodníku podél ul. Znojemská, Pohořelice

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí může naše město zrekonstruovat chodník podél ul. Znojemská. Hlavním cílem projektu je...

Číst více

24.8.2022

Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou

Projekt: “Rekonstrukce rybníka na p.č. 1000/1, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou” Hlavní cíl: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na...

Číst více

1.7.2022

SVČ Pohořelice učebny zájmového a neformálního vzdělávání

Město Pohořelice získalo dotaci na realizaci přístavby dvou odborných učeben zájmového a neformálního vzdělávání v areálu SVČ Pohořelice, Dlouhá...

Číst více

7.4.2022

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost Smolín

Vybavení objektu pro knihovnu a spolkovou činnost  Smolín 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Projekt je...

Číst více

7.4.2022

Protipovodňová opatření města Pohořelice

Předmětem podpory je modernizace a doplnění lokálního výstražného a varovného systému s doplněním údajů do povodňového plánu s cílem...

Číst více