Realizované dotační projekty

1.10.2020

Rekonstrukce Paarova zámečku – tisková zpráva

Město Pohořelice ukončilo v měsíci červnu 2019 investiční akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie – Rekonstrukce Paarova zámečku v...

Číst více

9.9.2020

Dotace ze státního rozpočtu

Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT 2020 ve výši...

Číst více

9.9.2020

Dotace z dotačního programu JMK

Město Pohořelice obdrželo dotaci ve výši 50.000,- Kč z dotačního programu JMK: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň...

Číst více

6.8.2020

Zajištění provozu Multigeneračního komunitního centra Pohořelice – Registrační číslo CZ.3.2.60/0.0/0.0/16_048/0011186

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu ZaměstnanostProjekt se zaměřuje na...

Číst více

25.7.2019

Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky

5.1 b_ZDROJ_Výměna zdroje vytápění ve sportovní hale v Pohořelicích, rekonstrukce vzduchotechniky CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006443 Operační program...

Číst více

20.2.2019

Užitkový elektromobil Pohořelice

Město Pohořelice chce postupně naplňovat koncept smart city a proto pořídilo první užitkový elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního...

Číst více

4.6.2018

Řešení pěší a hromadné dopravy Pohořelice – Znojemská

Tato akce je spolufinancovaná z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 ISPROFOND 5627510176 Celkové náklady akce vč. DPH: 4.705.050,22...

Číst více

4.6.2018

Rekonstrukce BD Znojemská

Identifikační číslo  EIS: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006018 Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu Znojemská ve městě...

Číst více

21.6.2017

Územní plán Pohořelice

Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_001/0001872 Cílem je pořízení územního plánu na základě požadavku ze strany města Pohořelice na...

Číst více

16.1.2012

Rok teenagerů

Projekt realizovalo město Pohořelice ve spolupráci se SVČ Pohořelice. Jedná se o dotační program Jihomoravského kraje “Program prevence kriminality...

Číst více

15.11.2011

Family Point

Family Point je místo přátelské rodině, kam mohou rodiče přijít pečovat o děti a kde lze získat informace o službách pro rodiny. Jeden z Family Pointů byl...

Číst více

2.3.2011

ŠKOLA BEZ HRANIC POHOŘELICE – BREZOVÁ POD BRADLOM

Projekt realizovaný za podpory Evropské unie v rámci Programu celoživotního učení, Partnerství Comenius Regio. Příjemcem dotace je město Pohořelice....

Číst více