Realizované dotační projekty

7.4.2022

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ

Předmětem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši 27,10 MWh/rok, což odpovídá úspoře 25% z...

Číst více

31.3.2022

Vybavení nových učeben SVČ Pohořelice přístavba

Město Pohořelice získalo dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2021 na vybavení odborných učeben  a to v rámci předložené žádosti o...

Číst více

18.1.2022

EFEKT 2021

EFEKT 2021 Město Pohořelice získalo dotaci ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 – 2021 Program EFEKT...

Číst více

18.1.2022

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice

Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu Pohořelice Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny a instalace...

Číst více

18.1.2022

Smolín – chodníky

Smolín – chodníky V souladu s Pravidly pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke...

Číst více

18.1.2022

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Předmětem projektu je instalace fotovoltarické elektrárny. Realizace těchto opatření přinese úsporu ve výši...

Číst více

14.1.2022

Sběrný dvůr Pohořelice

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí byl vybudován nový sběrný dvůr a nakoupeno jeho vybavení. Cílem tohoto projektu je...

Číst více

8.12.2021

Dětské kluby a příměstské tábory

Město Pohořelice navázalo na realizaci projektu Péče o děti I. stupně základní školy ve správním obvodu ORP Pohořelice I. a II., v rámci kterého se...

Číst více

30.4.2021

Rekonstrukce knihovny Smolín

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem je rekonstrukce objektu...

Číst více

16.3.2021

Užitkový elektromobil II pro město Pohořelice

Město Pohořelice nadále naplňuje koncept smart city a pořídilo již druhý elektromobil za dotační podpory Státního fondu životního prostředí. Podpora...

Číst více

25.1.2021

Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín

Město Pohořelice zahájilo realizaci projektu Revitalizace mokřadu a založení krajinné zeleně, k.ú. Smolín. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií,...

Číst více

5.12.2020

Rekonstrukce hotelu Pfann v Pohořelicích – KC – tisková zpráva

 Tisková zpráva k ukončenému projektu rekonstrukce objektu bývalého hotelu Pfann v centru města Pohořelice na komunitní centrum. Projekt byl...

Číst více