Informace z odboru

1.4.2023

Systém třídění odpadu v Pohořelicích

Od 1. 3. 2017 byl spuštěn nový systém třídění odpadu. Občané mají možnost si na Městském úřadě Pohořelice zdarma vyzvednout nádoby na třídění...

Číst více

31.3.2023

Spalování rostlinných materiálů – OZV 5/2012

Podle platné obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 jsou na území města Pohořelice určeny podmínky pro spalování rostlinných materiálů v otevřených...

Číst více

31.3.2023

Co se děje s odpadem po vyhození do kontejneru

Proč třídit odpad Tříděním odpadu napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. Vytříděním odpadů umožňujeme jejich...

Číst více

31.3.2023

Jak správně třídit odpad

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je každý povinen zbavovat se...

Číst více

31.3.2023

Nový sběrný dvůr

Vážení občané, dne 02.08.2022 byl v našem městě otevřen nově vybudovaný a moderně zařízený sběrný dvůr, který přinese významné zlepšení...

Číst více

10.10.2022

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude realizován pouze v jarním termínu

Vážení občané, z důvodu zprovoznění nového sběrného dvora nebude probíhat podzimní mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Jarní svoz...

Číst více

12.1.2022

Elektronická evidence výsypů odpadů nově

Svozová společnost FCC ČR, s. r. o. spustila od 1.1.2021 tuto službu nově na webovém portálu pod značkou „NAŠE POPELNICE“ – www.nasepopelnice.cz. Je...

Číst více

4.3.2020

Přidělování nádob na tříděný odpad

Upozorňujeme občany, že nádoby na tříděný odpad (papír, plast a bioodpad) budou od 04.03.2020 nově přidělovány pouze domácnostem, které ještě nádoby...

Číst více

23.10.2017

Vybité baterie – kam s nimi?

Baterie se kvůli svému nebezpečnému obsahu nesmí vyhazovat do kontejneru na směsný odpad, ale patří pouze do sběrných nádob k tomu speciálně...

Číst více

16.10.2017

Povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva

Upozorňujeme na povinnost týkající se majitelů kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu. Podle současně platného...

Číst více

1.10.2017

Nejčastější dotazy k novému systému třídění odpadu

V minulém čísle Pohořelických listů byl zveřejněn článek o novém systému třídění odpadu. Odpad se bude od 1. 3. 2017 třídit přímo v...

Číst více

29.9.2017

Tři nová stanoviště kontejnerů

Během měsíce května 2017 byla vybudována a zprovozněna tři nová stanoviště kontejnerů na tříděný odpad. Dvě z nich jsou v lokalitě Polní...

Číst více