Vzory žádostí

Žádosti k vyplnění s vysvětlivkami a vzory seřazené podle úseků ve formátu RTF, popř. PDF. Formuláře můžete stáhnout a vyplnit před příchodem na náš odbor, nebo využít vzory pro potřeby konzultací před podáním žádosti či hlášení.

Koordinované závazné stanovisko

Vyjádření odboru životního prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu

Rybářství 

Myslivost 

Lesní hospodářství

Odpadové hospodářství 

Ochrana ovzduší

Ochrana přírody

Vodní hospodářství (vyhl. č. 183/2018 Sb. ve znění vyhlášky č. 197/2019 Sb.)

Vodní hospodářství (vyhl. č. 503/2006 Sb.)

Vodní hospodářství (lázeňský zákon č. 164/2001 Sb.)