Územnní plán Odrovice

Opatření obecné povahy

Vyhodnocení projednání

Textová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Výkres etapizace

Koordinační výkres

Předpokládané zábory půdního fondu

Výkres širších vztahů

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

 

MĚSTO POHOŘELICE
Městský úřad Pohořelice

Informace

Aktuální úřední hodiny:

pondělí: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
středa: 07:30 do 11:30 a 12:30 do 17:00
pátek: 07:30 do 11:30

REGISTR VOZIDEL:
povinná rezervace přes email či telefon

registr.vozidel@pohorelice.cz
tel: 519 301 367
nebo 519 301 372

 


Město Pohořelice
Vídeňská 699
691 23 Pohořelice

Podatelna tel.: 519 301 311
Fax: 519 424 552
E-mail: info@pohorelice.cz
El. podatelna: bližší informace
ID datové schránky: 5vjbzr8
Facebook profil Města Pohořelice

Facebook profil Města Pohořelice

On-line katalog knih
naší knihovny

Profil knihovny Města Pohořelice

16318

  • KRIZPORT - Portál krizového řízení pro JmK
  • Czech POINT
  • HC Kometa Brno
  • Protikorupční linka 199
  • Family Point - místo pro rodinu