Územní plánování

Uložení dokumentace územních plánů

Vydaná a účinná územně plánovací dokumentace je v souladu s ust. § 165 stavebního zákona uložena na odboru územního plánování a stavebním úřadu MěÚ Pohořelice, jednotlivých obcích pro které byla dokumentace pořízena a na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Údaje o technické infrastruktuře z ÚAP

V mapovém portálu naleznete mimo územní plány jednotlivých obcí našeho správního obvodu a územně analytické podklady i údaje o technické infrastruktuře a jejích vlastnících.

Odkaz na mapový portál https://pohorelice.obce.gepro.cz/#/

Aktualizace ÚAP ORP Pohořelice 2020

 A. Textová část

01. Výkres hodnot území

02. Výkres limitů využití

03. Výkres záměrů

04. Výkres problémů k řešení

Mapový portál

Mapový portál ORP Pohořelice

Mapový portál DSO Čistá Jihlava