Přibice

11.3.2020

Změna č. 1 ÚP Přibice

Dne 14.02.2020 nabyla účinnosti změna č.1 ÚP Přibice Textová část výrok Výkres základního členění území Hlavní výkres Veřejně prospěšné...

Číst více

11.3.2020

Úplné znění územního plánu Přibice po změně č. 1

Dne 14.02.2020 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP Přibice. Textová část Výkres základního členění území Hlavní výkres Koncepce dopravní infrastruktury...

Číst více

24.10.2014

Územní plán Přibice

Dne 2.10.2014 vydalo zastupitelstvo Obce Přibice Územní plán Přibice, který nabyl účinnosti dne 23.10.2014. Zastupitelstvo Obce Přibice, příslušné podle...

Číst více